Kontakt

Sidorowicz Mariusz Firma Handlowo Usługowa MSC
ul. Józefa Piłsudskiego 27a/1
34-500 Zakopane

NIP 627-255-99-31 REGON 121036620

Telefon kontaktowy +48 515 857 609
Mail: apartamentymsc@gmail.com

numer konta: 40 1950 0001 2006 0289 2649 0002

odbiorca: Sidorowicz Mariusz Firma Handlowo Usługowa MSC

nazwa banku: Idea Bank S.A.

SWIFT: IEEAPLPA

IBAN: PL 40 1950 0001 2006 0289 2649 0002

KONTO SŁUŻY DO PRZELEWANIA DEPOZYTÓW
Polityka prywatności:
Administratorem danych jest Sidorowicz Mariusz Firma Handlowo Usługowa MSC z siedzibą w Zakopanem, ul. Józefa Piłsudskiego 27a/1, 34-500. Podawane na stronie dane są używane wyłącznie w celu realizacji zamówień na wynajem krótko i długo terminowy. Dane przechowywane są w bezpieczny sposób, nie są usuwane automatycznie, by można było określić, który z Klientów dokonał już rezerwacji. Na tej podstawie możemy oferować zniżki na kolejne rezerwacje. Dane kart bankowych są automatycznie usuwane po 7 dniach licząc od dnia wyjazdu i zakończenia pobytu, serwis roomadmin.pl używa szyfrowania SSL, które zabezpiecza dane przed ich przechwyceniem. Każdy Klient ma prawo do wglądu, zmiany i usuwania podanych przez siebie danych.
Privacy policy:
The data administrator is a Company „Sidorowicz Mariusz Firma Handlowo Usługowa MSC” with its registered office in Zakopane, ul. Józefa Piłsudskiego 27a / 1, 34-500. The data provided on the website is used only for short and long term rental orders. The data is stored in a secure manner, they are not deleted automatically, so that we can determine which client has already made the reservation. On this basis, we can offer discounts for subsequent reservations. Bank card details are automatically deleted after 7 days counting from the date of departure and end of stay, roomadmin.pl uses SSL encryption, which protects data from interception. Each customer has the right to view, change and delete data provided by them.